ufkgmiosh@yandex.ru Тел.: +996 3222 5 85 74 (приемная)

Южный филиал КГМИПиПК им. С.Б.Даниярова

Высшее благо медицины – здоровье.

 • Регистрационная карточка

  Регистрация на курсы переподготовки и повышения квалификации

 • КТП2024

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (КТП) НА 2024Г.

 • Дистанционное обучение

  Добро пожаловать в систему дистанционного обучения! • ОСКЭ боюнча семинар

  27.05.2024
  Новая страница 1
  Новая страница 1
  Новая страница 1 Новая страница 1

  2024-жылы ординатуранын үй-бүлөлүк медицина, педиатрия, акушерство-гинекология, кардиология, хирургия адистиктери боюнча жана интернатуранын бүтүрүүчүлөрү үчүн мамлекеттик сынак “Объективдүү структураштырылган клиникалык экзамен”  формасында “Бирдиктүү экзамен” түрүндө өткөрүлөт.  

  Бишкек шаарынан С.Б.Данияров ат. КММКДжКЖИнин  ОСКЭ боюнча жооптуу адиси А.Т. Токтогулова жана А.А.Тынаева тарабынан жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук курамын экзамен кабыл алууга даярдоо максатында С.Б.Данияров ат. КММКДжКЖИ түштүк филиалынын базасында  уюштурулуп, окутулуп жатат.
  Новая страница 3
  Новая страница 2 Новая страница 1 ЮФ КГМИПиПК
  +996 3222 5 85 74 (приемная) ufkgmiosh@yandex.ru